Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – INTENDENT

Ocena 0/5

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Marzęcinie ogłasza nabór na stanowisko pracy INTENDET w wymiarze 1/2 etatu

od dnia 01 stycznia 2024r.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie

ul. Polna 5A

82-100 Nowy Dwór Gdański

WARUNKI PRACY I ZATRUDNIENIA:

 • Praca przy komputerze.
 • Pomieszczenie z oświetleniem mieszanym.
 • Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia.

WARUNKI NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie średnie preferowane w kierunku dietetyka, technologii żywności i żywienia, technik usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Bardzo dobra obsługa komputera (Excel, Word).
 • Umiejętność w zakresie planowania i organizacji swojej pracy.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość przepisów HACCP, funkcjonowania stołówek szkolnych i zasad żywienia zbiorowego oraz norm żywieniowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie w pracy w placówkach zajmujących się dystrybucją żywności.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Samodzielność, jak i umiejętność pracy w zespole.
 • Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.
 • Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej.
 • Znajomość zasad żywienia.
 • Znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 • Znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP.
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU INTENDENTA:

 • Zaopatrywanie kuchni szkolnej i przedszkolnej w potrzebne produkty żywieniowe, gospodarcze (składanie zamówień u kontrahentów, dokonywanie zakupów) oraz sprzętu biurowego, administracyjnego oraz wyposażenia kuchni.
 • Obsługa programu komputerowego do prowadzenia dokumentacji żywienia w przedszkolu i szkole oraz do tworzenia jadłospisów.
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków.
 • Współudział wraz z kucharką w ustalaniu jadłospisów.
 • Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie.
 • Utrzymywanie magazynu środków żywności w należytym stanie sanitarno-porządkowym.
 • Przyjmowanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z procedurami HACCP.
 • Prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych towarów na kartotekach magazynowych, prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Naliczanie odpłatności za posiłki w szkole, przedszkolu oraz za pobyt dzieci na podstawie list obecności.
 • Prowadzenie dokumentacji deklaracji opłat składanych przez rodziców, wniosków o zwolnienie z opłat, ewidencji alergii.
 • Terminowe rozliczanie odpłatności za żywienie, nadzór nad odpłatnościami dokonywanymi przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • Sporządzanie raportów żywieniowych, dokumentacji magazynowej, rozliczanie faktur (przybijanie pieczęci na fakturach i opis) oraz ich terminowe przedkładanie w Referacie Obsługi Jednostek.
 • Kontrola prawidłowości wystawionych i otrzymanych faktur.
 • Bieżąca współpraca z MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Terminowe sporządzanie i przedkładanie rachunków za żywienie uczniów finansowanych przez MGOPS.
 • Przychód i rozchód zużycia środków czystości w kuchni i przekazywanie ich do sekretariatu.
 • Czuwanie nad sprawnością urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej.
 • W razie potrzeby pomoc w kuchni przy przygotowywaniu i wydawaniu obiadów.
 • Udział w kursach doskonalących.
 • Uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • List motywacyjny.
 • CV.
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy, szkolenia.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska intendenta.
 • Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

Dokumenty przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – intendent” w terminie od dnia 16.10.2023r. do 30.11.2023r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00 lub listownie na adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie; ul. Polna 5A; 82-100 Nowy Dwór Gdański (decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu)
 • Oferty zgłoszone po terminie, nieczytelne lub które nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Wyboru dokona dyrektor zespołu po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będą do odbioru w sekretariacie szkoły w terminie 14 dni po przeprowadzonym naborze. Po tym czasie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Pliki do pobrania:

zalaczniki do ogłoszenia.docx
Format: docx, 14.03 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.