Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja

O placówce

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marzęcinie

Celem naszym jest szkoła przyjazna każdemu uczniowi.

I temu najzdolniejszemu, wszechstronnemu, pełnemu zapału do pracy, ale i temu, któremu nauka sprawia kłopot, a sport i zajęcia manualne – radość. Szkoła, w której każdy uczeń znajdzie dla siebie miejsce, każdy odniesie sukces.

Nawet, jeżeli tym sukcesem będzie promocja do następnej klasy.

Chcemy to osiągnąć poprzez:

 • udoskonalanie i urealnianie oferty edukacyjnej w zakresie zajęć pozalekcyjnych adekwatnych do rozpoznanych potrzeb;
 • stworzenie systemu pozytywnej motywacji do pracy dla nauczycieli;
 • monitorowanie WSO tak, aby wskazywało jaki jest postęp ucznia oraz jakie są możliwości dalszego jego doskonalenia;
 • dopracowanie stałych kryteriów wymagań, a przede wszystkim sposobu zapoznawania z nim uczniów i rodziców;
 • stałe monitorowanie bazy dydaktycznej (kadry, sprzętu, wyposażenie w pomoce);
 • kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
 • ustawiczną ewaluację wewnętrzną oraz stałą kontrolę osiąganych efektów nauczania.

W naszym zespole staramy się, aby nasi uczniowie byli motywowani pozytywnie, to znaczy by pokazywano im, ile już osiągnęli, a nie jak wielkajest ich niewiedza. Chcemy uczyć ich pokonywania trudności i czerpania radości z każdego, choćby najmniejszego zwycięstwa.

Już dziś szkoła promuje sukcesy uczniów poprzez:

 • stosowanie aktywizujących metody pracy;
 • prowadzenie kół przedmiotowych i zajęć wyrównawczych;
 • zwiedzanie muzeów, wystaw, wycieczki do teatrów;
 • spotkań z ciekawymi ludźmi;
 • stworzenie uczniom warunków do różnorodnych form prezentacji własnych dokonań (konkursy, wystawy prac, występy na forum szkoły i poza nią, foldery, prezentacje, poprzez szkolną stronę www).

Wypracowany przez nas system oceniania, który daje nauczycielom, rodzicom i uczniom jak najpełniejszą informację o tym, co osiągnęli i pomaga osiągnąć więcej, wskazuje kierunek dalszej pracy.

Bo ocena w naszej szkole ma być informacją, a nie karą.

Stawiamy na dokładną diagnozą edukacyjną i środowiskowąobejmującą na „wejściu" każdego ucznia, aby rozpoznać jego mocne i słabe strony i pomócmu rozwinąć jego predyspozycje, zainteresowania oraz uzupełnić braki. Pracujemy tak,aby nasi absolwenci byli kreatywni, asertywni, by akceptowali siebie i innych orazświadomie dokonywali wyborów.

Osiągniemy to poprzez:

 1. diagnozę potrzeb uczniów:
  • rozpoznanie zainteresowań;
  • rozpoznanie uzdolnień;
  • rozpoznanie trudności w opanowaniu materiału bieżącego;
  • ewaluację oferty edukacyjnej.
 2. eliminowanie wynikających z diagnozy deficytów wychowawczych:
  • podniesienie autorytetu rodziców;
  • tworzenie kultury pozytywnych wzorców;
  • przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, przestępczości;
  • zapobieganie nałogom;
  • ochronie przed negatywnym wpływom mediów i sekt;
  • uczenie szacunku i dbałości o wspólne dobro;
  • zapobieganie cyberprzemocy.
 3. pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń i trudności w nauce:
  • propagowanie pomocy koleżeńskiej;
  • zapewnienie pomocy wychowawców i pedagoga;
  • zapewnienie pomocy nauczycieli przedmiotu;
  • dostosowanie wymagań;
  • umożliwienie pomocy specjalistów np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  • współpracy w uzasadnionych przypadkach z instytucjami pozaszkolnymi (sąd, policja, kuratorzy sądowi);
  • doskonalenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem, szkolenie mediatorów;
  • stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Będziemy nadal współpracować ze środowiskiem lokalnym, rodzicami, władzami samorządowymi i wszelkimi instytucjami wspierającymi. Pragniemy aby szkoła stała się centrum życia kulturalnego społeczności lokalnej.

Kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników administracji. Razem chcemy przygotować naszych uczniów do świadomych i trafnych wyborów.

Cele, które sobie stawiamy nie są łatwe. Ale właśnie taka szkoła jest w naszym trudnym, złożonym środowisku potrzebna. Nie da się jej stworzyć z dnia na dzień, nawet przez miesiąc, czy dwa, ale będziemy ją budować, zmieniać, przekształcać i stale udoskonalać.

Chcemy, by to była szkoła żywa, w której ambicją będzie nie tylko nadążyć za rzeczywistością, ale więcej - być gotowym do wyjścia jej naprzeciw.

Ma to być szkoła bezpieczna, przyjaźnie wymagająca, to znaczy przesuwamy nacisk z deklaratywnego określania treści, które w szkole powinny być nauczane na ścisłe zdefiniowanie wiedzy i umiejętności wymaganych na koniec każdego etapu edukacji.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.